برگ درختان سبز در نظر هوشیار ** هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یک دیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید؟


بنام خداوند بخشنده مهربان

 

موضوع: میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یک دیگر مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه ای

 می گیرید؟

 

 

میکروسکوپ های امروزی ساختمان پیشرفته تری دارند و با آن ها می توان سلول ها را با بزرگنمایی

 

زیادی دید و لی میکروسکوپ های قدیمی سلول ها را خیلی زیاد بزرگنمایی نمی کردند و نیز به

 

 برخی میکروسکوپ های امروزی دوربین وصل است که می تواند در حر لحظه از نمونه عکس یا فیلم

 

 تهیه کند و نیز به میکروسکوپ های قدیمی دوربین متصل نبود .
نویسنده : علی عبادی
تاریخ : دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱
زمان : 13:22


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.